Manel Muntada i Colell

manel

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i neuropsicòleg per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, és expert en planificació estratègica, desenvolupament organitzacional i direcció d’equips d’alt rendiment. Ha desenvolupat funcions directives i de coordinació metodològica en el sector públic, privat i universitari, amb experiència contrastada com assessor, coach i formador de directius en l’àmbit de l’administració pública (estatal, autonòmica i local) i en el privat. Professor de l’Instituto Nacional de Administraciones Públicas, en el Curso Superior de Directivos Locales i en el Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos en las Administraciones Locales, en matèria de gestió per competències, així com a l’ Institut Català de Ciències Polítiques i Socials en matèria de competències per al Govern Relacional i a l’Instituto Vasco de Administración Pública en temes relacionats amb el Lideratge a les Administracions Públiques. A l’actualitat desenvolupa la seva tasca de consultor amb la marca professional [cumClavis]

 cumclavis