[Ivida] Anàlisi i reflexió sobre la funció de dirigir

Período: 
2011

 

Fases

Coincidint amb el moment de revisió i millora del model de gestió i assegurament de la qualitat en el que es trobava Intervida, es volia promoure el diàleg entre els seus directius amb una acció que permetés contrastar punts de vista i unificar criteris i maneres de fer, reforçant els components que els configurava com a equip de direcció.

El projecte es basava en la ferma creença de que els equips es formen a través del treball en equip i de que satisfer aquesta demanda suposa anar més enllà dels models formatius tradicionals, establint escenaris de treball [tallers] on les persones escoltin, conversin, comparteixin i col·laborin en l’obtenció de resultats comuns.

D’altra banda, aquesta estructura orientada a resultats permet crear i formalitzar materials que queden a l’Organització com a referents de cultura organitzativa que poden [deuen] ser utilitzats i complementats per altres nivells de l’estructura o de la xarxa que Intervida té arreu del món.

Les sessions de treball es denominaren de sacseig, perquè no es tractava tant de formar en habilitats o tècniques directives [segurament conegudes per totes i tots], com de provocar el debat sobre aquests conceptes teòrics quan són portats a la pràctica a la realitat d’una organització amb una cultura pròpia, com ho és Intervida, i en un moment socioeconòmic on el model clàssic del management està sent seriosament reconsiderat.

Re(d)laciones