warning: Creating default object from empty value in /home/miquelr1/lapenultimaidea.com/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Facilitar

[Coop] Valoració i propostes participatives per al pla director

Período: 
2011

 

Desenvolupament

En acabar la legislatura, el Pla director de la Direcció General de Cooperació ha de renovar-se en funció de les prioritats i criteris de la propera etapa; però també tenint en compte la valoració del pla anterior i les propostes del agents implicats, especialment de la societat civil.

Re(d)laciones

[AcSoc] Valoració i propostes per a l’organització d’Acció Social i Ciutadania

Período: 
2011

 

Fases

En finalitzar un període de gestió, la gerència d’Acció Social i ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona es va proposar fer una reflexió ampla sobre tots aquells aspectes que puguessin ser d’utilitat per als eventuals nous gestors de la propera etapa. Entre d’aquestes reflexions es trobava la relacionada amb l’organització.

Re(d)laciones
Colaboradores: 

[Ivida] Anàlisi i reflexió sobre la funció de dirigir

Período: 
2011

 

Fases

Coincidint amb el moment de revisió i millora del model de gestió i assegurament de la qualitat en el que es trobava Intervida, es volia promoure el diàleg entre els seus directius amb una acció que permetés contrastar punts de vista i unificar criteris i maneres de fer, reforçant els components que els configurava com a equip de direcció.

Re(d)laciones

[Covib] Anàlisi i millora del procés d'identificació animal

Período: 
2010-2011

 

Entre les actuacions de millora que es va plantejar el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (Covib), aconseguir que els processos de servei al col·legiats funcionin de manera òptima és una de les prioritats. Aquest projecte desenvolupa una millora concreta: l’adequació del procés d’Identificació Animal, un dels processos que més afecta, per la seva quotidianitat i extensió, a la percepció de qualitat que els col·legiats tenen del Covib.

Re(d)laciones

[Amadip] Assistència Tècnica a les reunions del grup Weyler

Período: 
2010-2011

Després de l'anàlisi crítica dels documents de difusió de l'Espai Weyler, vaig facilitar durant sis mesos, a una reunió per mes, les reunions de definició del projecte on assitien els principals directius de l'organització.

Re(d)laciones

[Amadip] Análisis crítica y propuestas de mejora de los documentos de difusión Weyler

Período: 
2010

 

Desconstrucción Weyler

Amadip.esment está en pleno desarrollo conceptual y físico del Espai Weyler: un conjunto de infraestructuras, servicios y escenarios orientados a la innovación y difusión de las áreas de trabajo y logro de los valores de la organización. En este desarrollo se propone integrar visiones e ideas de terceros para definir y mejorar el concepto de manera continuada.

Re(d)laciones

[Mnac] Treballar amb projectes: seminari

Período: 
2010

 

Mapa d'Idees

Re(d)laciones

[AFerre] Asistencia técnica al proyecto de Diagnóstico de los servicios municipales y propuestas de mejora

Período: 
2009

Colaboración en el proyecto para facilitar una reunión con responsables municipales y establecer un primer listado de servicios.

Re(d)laciones
Colaboradores: 

[Covib] Comptar amb la opinió dels col·legiats sobre els serveis del Covib

Período: 
2009

Esquema

Como complement al projecte de Desenvolupar el mapa de processos i el catàleg de serveis, vaig fer una enquesta i una recollida qualitativa de l'opinió sobre els serveis del Covib entre un grup de col·legiats.

Re(d)laciones

[Covib] Desenvolupar el mapa de processos i el catàleg de serveis

Período: 
2009

 

El projecte cercava plantejar i definir el mapa de processos i el catàleg de serveis que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (Covib) volia oferir als seus col·legiats i a la societat en general.

Re(d)laciones
Distribuir contenido