[AcSoc] Valoració i propostes per a l’organització d’Acció Social i Ciutadania

Período: 
2011

 

Fases

En finalitzar un període de gestió, la gerència d’Acció Social i ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona es va proposar fer una reflexió ampla sobre tots aquells aspectes que puguessin ser d’utilitat per als eventuals nous gestors de la propera etapa. Entre d’aquestes reflexions es trobava la relacionada amb l’organització.

El projecte es va dissenyar per facilitar aquesta reflexió valorativa. Es basava en diversos criteris:

  • Brevetat, ja que el temps disponible per obtenir les idees i formalitzar-les era escàs.
  • Participació, ja que es cercava que els principals directius puguin aportar la seva opinió obertament.
  • Visió externa, que aportava com a consultor des de la casuística amb altres organitzacions i el coneixement de l’Ajuntament de Barcelona, l’administració  en general i els serveis socials en particular.
Re(d)laciones
Colaboradores: