[Ivida] Anàlisi de l’equitat salarial

Período: 
2011

 

Fases

El sistema de reconeixement i retribució de la feina a qualsevol organització ha de ser dinàmic i objecte de revisions continuades, al temps que ha de acomplir amb certa racionalitat en la relació entre la complexitat, responsabilitat i requeriments de la feina de cada lloc de treball amb les retribucions assignades. Si aquesta relació és explícita i amplament acceptada com justa, disposem d’un sistema equitatiu. Gaudirà d’una estabilitat i acceptació que permeti la seva revisió sense trasbalsos organitzacionals greus. L’equitat en la retribució del lloc facilita, a més, que es puguin introduir mesures de reconeixement del desenvolupament de les persones, a voltes en forma de retribució, sense que aquestes esdevinguin compensacions encobertes d’un sistema retributiu injust.

Posar en marxa un procés de millora del sistema retributiu i de reconeixement hauria de partir, doncs, d’una primera anàlisi, d’un primer estudi, de la relació entre el volum salarial dels llocs i la seva posició segons diversos criteris de nivell (posició en l’organigrama, requeriments formatius, responsabilitat objectiva, etcètera). Això és: d’una anàlisi de l’equitat salarial.

El treball d'aquest projecte es plantejava com una anàlisi i correlació de dades principalment secundàries: la informació sobre les quantitats i conceptes salarials, les categories laborals (segons els criteris de la pròpia organització) i el organigrama recentment diagnosticat i actualitzat.

Per completar el treball, també s’identificaven els punts crítics detectats a l’estructura organitzativa i salarial i s’inclouien propostes de millora per ordenar els llocs segons els criteris que a Intervida es consideressin especialment rellevants per a la organització. 

Re(d)laciones
Colaboradores: