[DGAD] Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència: Grup de suport

Período: 
2008-2009

 

Desenvolupament

El desplegament de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD) cerca facilitar al ciutadà l’accés a l’atenció a la dependència. Per tant, calia arribar a una XPAD que en el moment de posar-se en marxa hagués adoptat un procés ben provat, eficaç i eficient i que comptés amb uns professionals que el coneguin i que siguin capaços de continuar millorant-lo a la llum de les incidències que eventualment apareguin en la nova situació.

Per això calia desenvolupar i distribuir un manual de tramitació que cobrís totes les passes necessàries per a que una sol·licitud arribés a bon termini sense errors i amb la màxima rapidesa possible. Al mateix temps, calia garantir que tots els ciutadans rebessin un tracte homogeni amb independència del territori on es tramita la seva sol·licitud.

Per aconseguir aquestes fites calia que fossin les pròpies persones que constituirien el nucli de suport i ordenació de la XPAD les que elaboressin i actualitzessin de manera continuada el manual. El projecte cercava configurar aquest equip i dotar-lo de les eines i mètodes necessaris per assolir el manual, que es publicà tant en suport electrònic per Internet com de forma impresa amb successives edicions a mesura que s’actualitva. També, tot i que aquest equip va fer el primer desenvolupament del manual, la participació de tots els agents havia d’estar garantida perquè s’actualitzés amb les solucions a les incidències que només es poden detectar en el treball real i quotidià de la XPAD.

Re(d)laciones
Colaboradores: