[Ibabsa] Assistència tècnica per al grup de treball “Sandach Balears”

Período: 
2008

Pla de treball

El meu paper va ser el de facilitar el desenvolupament de la reunió per coordinar els recursos de diferents administracions en l'assoliment de les directrius sobre el tractament a les Balears dels subproductos animales no destinados al consumo humano y los productos derivados (SANDACH).

Re(d)laciones