[DGAD] Millorar el procés per tramitar les ajudes a la dependència

Período: 
2008-2009

 

Mapa d'idees del projecte

La Direcció General d’Ajuda a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció e Immigració del Govern de les Illes Balears (DGAD) es trobava en un període d’adaptació entre un procés nou i la seva adequació a les eines que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales proveeix per a la seva gestió mecanitzada (SAAD).

Davant d’un tràmit amb les implicacions socials per a la ciutadania como es el de sol·licitud i atorgament d’ajudes a la dependència, la prioritat va estar posar-lo en marxa i resoldre la màxima quantitat d’expedients possible. Aquesta adaptació suposava un esforç molt considerable d’ajust de recursos i de coordinació entre els diversos agents.

La situació era que es començava a conèixer el volum de sol·licituds d’ajuda i on es localitzaven els colls d’ampolla que generaven retards, així com on eran els punts febles en les garanties de seguretat de dades i de continuïtat en la tramitació. Per enfrontar aquests desajustaments, s’havien posat en marxa eines alternatives i provisionals de registre de dades per assegurar la resposta a cada sol·licitud i per saber en quin estat està cada expedient mentre la informació es mecanitzava en el SAAD.

Tot i així, i encara que s’observava una certa millora en el control del procés; calia traslladar a un suport formal el conjunt d’activitats i de passes en que consistia la tramitació. Així, la millora es podria fonamentar en una anàlisi rigorosa.

A tot l’anterior, calia afegir la necessitat d’estar preparats pel trasllat de competències a altres entitats que estava previst. Formalitzar el procés actual ajudaria a que el trasllat de les activitats garantís una continuïtat de la tramitació sense interrupcions ni maldecaps.

El projecte deixava disponible el model de tramitació degudament formalitzat, amb la col·laboració de les persones implicades, reflectia tot suggeriment de millora i aportava el valor una visió externa y global del procés.

Re(d)laciones