[Coop] Valoració i propostes participatives per al pla director

Período: 
2011

 

Desenvolupament

En acabar la legislatura, el Pla director de la Direcció General de Cooperació ha de renovar-se en funció de les prioritats i criteris de la propera etapa; però també tenint en compte la valoració del pla anterior i les propostes del agents implicats, especialment de la societat civil.

El projecte es desenvolupà per facilitar obtenir aquestes valoracions i propostes dels agents implicats. La metodologia cercava maximitzar la participació al temps que acomplia amb el criteri de portar-lo a terme en un període curt: entre el final de la legislatura i els primers dies posteriors a les eleccions; de manera que els eventuals nous equips de gestió disposessin de les valoracions i propostes tot al començament del període.

Per tot això es va proposar treballar a la vegada amb tots els agents implicats que voluntàriament acceptessin la invitació a participar mitjançant reunions de treball, i facilitar les vies per participar presentant els primers resultats i idees en un lloc web desenvolupat per al projecte, on tothom que es considerés rellevant pugués revisar i opinar sobre les propostes.

Re(d)laciones