[Covib] Anàlisi i millora del procés d'identificació animal

Período: 
2010-2011

 

Entre les actuacions de millora que es va plantejar el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (Covib), aconseguir que els processos de servei al col·legiats funcionin de manera òptima és una de les prioritats. Aquest projecte desenvolupa una millora concreta: l’adequació del procés d’Identificació Animal, un dels processos que més afecta, per la seva quotidianitat i extensió, a la percepció de qualitat que els col·legiats tenen del Covib.

Tot i que es va seleccionar aquest procés per raons d’urgència (hi havia un retard important en el processament de les entrades) i d’importància, el projecte havia de servir com a aproximació pràctica a la millora d’aquest i d’altres processos i, com és habitual en la nostra maneta de treballar, havia de permetre que les persones de l’organització aprenguessin a formalitzar, analitzar, definir i millorar altres processos amb més o menys suport nostre.

Per tant, el projecte responia a vàries finalitats:

  • Aconseguir una millora del resultats del procés a curt termini.
  • Definir les millores necessàries a mig i llarg termini.
  • Servir de primera aproximació a la millora dels processos en general, com a un model de treball que pugui se assimilat per les persones que treballen al Covib.

Com a continuació del projecte anterior de definició del mapa de serveis i propostes de millora, aquest projecte féia servir la plataforma web que es va utilitzar llavors, on es van presentar els resultats i es podien consultar i debatre a mesura que s'anaven consolidant.

Re(d)laciones