[Mnac] Treballar amb projectes: seminari

Período: 
2010

 

Mapa d'Idees

Aquesta proposta vol millorar el treball de les persones de l'organització quan cal planificar, posar en marxa i portar a terme projectes que impliquen a moltes àrees i departaments, a diversos professionals, recursos interns i externs i, en definitiva, a una gran diversitat de persones.

El MNAC prepara les seves exposicions i activitats com projectes, és a dir, com conjunts de tasques i recursos relacionats orientats a assolir un resultat en un període de temps determinat. Els projectes arribaven a terme i amb prou èxit, però amb uns costos excessius en pressió de treball i eventuals conflictes deguts a manques de coordinació. Tot i que l'organització demostrava la seva eficàcia amb les diverses exposicions que gestiona, es detectava, doncs, una possible manca d'eficiència deguda probablement a:

  • El gran nombre de persones i àrees que són interdependents a l'hora de portar a terme els projectes en una organització que compta amb unes 160 persones a la seva plantilla y gran quantitat de recursos subcontratats.
  • La manca de infrastructures (intranet, per exemple) i de mecanismes de coordinació formal (reunions interdepartamentals, per exemple).
  • La convivència de diverses cultures de treball (àmbit cultural i de gestió) amb maneres de fer força diferents.
  • La manca de competències específiques en gestió de projectes del personal que els porta a terme.
  • La indefinició documental o formal dels projectes així com de un procés d'aplicació general a l'hora de plantejar-los i posar-los en marxa.

Així, el MNAC es va proposar millorar la manera de treballar amb projectes aquest projecte cercava assolir aquesta millora.

Re(d)laciones