[Covib] Comptar amb la opinió dels col·legiats sobre els serveis del Covib

Período: 
2009

Esquema

Como complement al projecte de Desenvolupar el mapa de processos i el catàleg de serveis, vaig fer una enquesta i una recollida qualitativa de l'opinió sobre els serveis del Covib entre un grup de col·legiats.

Re(d)laciones