[Semilla] Descripció funcional dels llocs de treball

Período: 
2009

Fases

 

Després de portar a terme una anàlisi dels processos i organització de Semilla i d’autoavaluar-se en relació a la qualitat de la gestió, Semilla va començar amb les accions de millora que ambdues actuacions han recomanat.

Analitzar i valorar els llocs de treball era una d’aquestes accions que s’engegaria amb un primer estudi de la relació entre el volum salarial dels llocs i la seva posició segons diversos criteris de nivell (posició en l’organigrama, categoria, etcètera). El projecte per l’anàlisi de l’equitat salarial ja va ser presentada en una proposta anterior.

Però al temps que es treballava aquesta anàlisi, Semilla necessitava d’una primera descripció funcional dels llocs resultants de la seva reorganització. Aquest projecte aconseguia aquesta descripció de manera que quedés integrada en el projecte general de anàlisi i valoració de llocs, ja que les funcions dels llocs eren, en qualsevol cas, una fase que havia de ser assolida com a part del treball general.

El resultat d‘aquest treball era, a més, la base i nucli per a les anàlisis més detallades de cara a una valoració de llocs, ja que permetia disposar d’una eina per mantenir la relació de llocs amb tots els seus atributs i de cadascun dels llocs actuals i cadascuna de les persones que els ocupen.


 

Nota: Aquest treball no es va poder acabar totalment ja que una reorganització de la conselleria deixava pendent el futur i estructura de l'empresa pública Semilla.

Re(d)laciones