[Semilla] Anàlisi de l'equitat salarial

Período: 
2009

 

Fases

Després de portar a terme una anàlisi dels processos i organització de Semilla i d’autoavaluar-se en relació a la qualitat de la gestió, Semilla va començar amb les accions de millora que ambdues actuacions van recomanar.

Analitzar i valorar els llocs de treball és una d’aquestes accions que aquest projecte va engegar amb un primer estudi de la relació entre el volum salarial dels llocs i la seva posició segons diversos criteris de nivell (posició en l’organigrama, categoria, etcètera).

El treball es va plantejar com una anàlisi i correlació de dades principalment secundàries: la informació sobre les quantitats i conceptes salarials, les categories laborals i el organigrama recentment diagnosticat i actualitzat.

Per completar el treball, també es van identificar els punts crítics detectats a l’estructura organitzativa i salarial i s’inclouien propostes de millora per ordenar els llocs pels criteris i factors que l’equip directiu de Semilla considerava especialment rellevants per a la organització. 

Re(d)laciones