[Covib] Desenvolupar el mapa de processos i el catàleg de serveis

Período: 
2009

 

El projecte cercava plantejar i definir el mapa de processos i el catàleg de serveis que el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (Covib) volia oferir als seus col·legiats i a la societat en general.

La nova Junta col·legial volia innovar l’organització assentant formalment el seu funcionament intern i  optimitzant els seus processos de treball i, així, estar en la millor disposició per prestar els seus serveis i, al temps, ser capaç d’innovar i adaptar-se a les possibles necessitats i expectatives dels seus clients, principalment dels seus col·legiats, però també dels seus partners o aliats, dels grups d’interès relacionats amb l’activitat professional i de la societat en general.

Per això es va fer una proposta de treball amb un recorregut breu i pràctic adreçada a establir el mapa de processos del Covib i el seu catàleg de serveis tenint en compte tant la situació actual com la voluntat de la Junta d’innovar en ambdós conceptes. Tanmateix, treballar en aquestes dues eines genera sempre una reflexió formal sobre la natura, missió i futur de l’organització. Aquesta reflexió era un dels objectius implícits en aquell treball i potser també l’assoliment més valuós.

D’altra banda, la col·laboració per aconseguir aquesta definició del Covib resultava en un primer coneixement de l’entitat que permet plantejar noves propostes de treball i millora acurades, i que es poden prioritzar perquè el Covib les pugui desenvolupar en conseqüents fases.

Una evolució posterior molt evident d’aquesta feina serà definir cadascú dels processos i serveis establerts, però es va considerar que aquesta primera proposta fora millor centrar-la en aquest plantejament inicial. El Covib es una organització petita i d’estructura simple, on el nivell de formalització de la seva gestió es podia establir flexiblement entre els seus equips i persones. Valia la pena fer aquest treball de definició general inicial abans de fer una proposta d’anàlisi més profund i que s’ajustés plenament a les seves necessitats.

Finalment cal dir que definir el mapa de processos i el catàleg de serveis fou un (bon) principi per a la millora de l’organització i que simplement engegava un procés de treball formal sotmès a una revisió i millora contínua. Es tractava, doncs, de que una manera de fer i un mètode restés a la disposició del Covib per seguir treballant amb ells; més que fer un retrat estàtic (i tard o d’hora caduc) de l’entitat.

Re(d)laciones