[DGAD] Assistència tècnica per a la posada en marxa de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència

Período: 
2008-2009

 

Mètode

El desplegament de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD) és tot un gran projecte que s'havia de portar a terme al temps que s’atenen les sol·licituds d'atenció diàries i es millora i ajusta el sistema en funcionament.

Es tractava d’un projecte complex per dues raons: el nombre dels sub-projectes implicats i perquè havia de comptar amb la participació dels agents que, una vegada establerta la XPAD, seran els responsables de portar a terme bona part del que llavors estava gairebé totalment a càrrec de la Direcció General d’Atenció a la Dependència (DGAD): la tramitació de les sol·licituds fins que es fa efectiva la resolució de la prestació.

El desplegament cercava facilitar al ciutadà l’accés a l’atenció a la dependència, per tant, calia arribar a una XPAD que en el moment de posar-se en marxa hagués adoptat un procés ben provat, eficaç i eficient i comptés amb uns professionals que el conegueissin i que foren capaços de continuar millorant-lo a la llum de les incidències que eventualment apareguessin en la nova situació.

El projecte consistia en donar suport a la coordinació d’aquell desplegament. Per això es va proposar un “meta-projecte” o projecte de suport a la coordinació y al desplegament del conjunt dels projectes, tant dels que es portarien en col·laboració com dels que havien de ser portats a terme per la pròpia DGAD i la Conselleria.

El treball suposava un suport continu en el desplegament de la XAPD en la seva finalitat de servir al ciutadà, amb objectius, descripcions de resultats i mètodes i es concretà en:

  • Fer l'assistència tècnica a les primeres reunions de la Comissió Insular de Dependència de Mallorca.
  • Posar en marxa la plataforma web de col·laboració de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.
  • Elaborar el document “Proposta de processos per a la descentralització del Sistema de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència v 1.0” i publicar-lo a la web del projecte.
Re(d)laciones