[ADS] Assistència tècnica a les reunions del grup de treball d'Agrupacions de Defensa Sanitària

Período: 
2008

El meu paper va ser facilitar les reunions entre representants del Govern i de les Agrupacions de Defensa Sanitària [ADSs] per redefinir el seu paper i elaborar un Pla Estratègic conjunt. Les ADSs són asociacions que intermèdien i gestionen eles recursos que el Govern facilita per garantir la salut animal i pública de les explotacions ramaderes.

Re(d)laciones