[ServRam] Anàlisi inicial de processos

Período: 
2008-2009

 

Mapa d'Idees

Aquest projecte sorgí de la necessitat del Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears de disposar d’uns procediments establerts i auditables. En qualsevol cas, el projecte proposava els primers passos per millorar l’organització del treball del Servei de Ramaderia. El seu objectiu era engegar un procés de millora adreçat específicament a formalitzar i gestionar els processos.

Es va Optar per plantejar un primer servei que generi resultats a curt termini i aplicables immediatament, alhora que permet un major coneixement de l’organització i, sobretot, dels seus processos, destinataris dels serveis i agents. 

Aquest projecte feia una descripció de les línies de treball del Servei de Ramaderia en termes del valor que aporta cadascuna als ciutadans / clients finals de l’organització. D’aquesta manera, es facilitava la transmissió i comunicació de la missió i fins de l’organització des de la perspectiva del client. Per ajustar el temps en què s’obtinguessin els primers resultats, cada línia de treball identificava els participants en la mateixa amb una explicació general del seu paper. També es relacionaven els problemes detectats per aconseguir el valor final de cada procés, així com qual és el desencadenant de la seva posada en marxa.

En acabar el projecte, es disposava d’un mapa consensuat dels processos que es portaven a terme al servei i les activitats o sub-processos de cadascun, això permetia passar a analitzar el detall (tasques, procediments, indicadors, etcètera) en una fase posterior. La identificació dels agents que intervenien en ells també facilita la definició de l’organització del treball. Conèixer els processos i els seus agents permetia realitzar propostes de millora afinades.

Re(d)laciones