[Ibabsa] Anàlisi de l’equitat salarial i propostes de millora organitzacional

Período: 
2008

 

Fases

Com a pas previ a analitzar els llocs de treball i a definir un organigrama, es va proposar fer un primer estudi de la relació entre el volum salarial dels llocs i la seva posició segons diversos criteris de nivell (posició en l’organigrama, categoria, etcètera).

El treball es va plantejar com una anàlisi i correlació de dades principalment secundàries: la informació sobre les quantitats i conceptes salarials, les categories laborals i el organigrama recentment diagnosticat.

Per completar el treball, també es van identificar els punts crítics detectats a l’estructura organitzativa i salarial i es  van incloure propostes de millora per ordenar els llocs pels criteris i factors que l’equip directiu considerava especialment rellevants per a la organització.

Re(d)laciones
Colaboradores: